Aprèn a escollir la tipografia ideal pel teu E-commerce

Triar la tipografia ideal per la teva botiga en línia és molt més important del que molts pensen. I, per què és tan important fer una bona tria de la tipografia? Doncs no hi ha massa secret! Segur que alguna vegada has entrat a una botiga o web i només d'entrar n'has sortit “pitant” en veure una lletra molt densa i junta o, per contrari has vist que utilitzaven una tipografia molt bonica i t’ha cridat l’atenció. Així doncs, és imprescindible saber escollir una tipografia que no es faci feixuga de llegir i que, a més a més, estigui en consonància amb els valors de la teva marca i dels teus clients.

A continuació t'explicarem quines són les tipografies bàsiques, quines hauries d'utilitzar a la teva botiga en línia i quines són les 5 tipografies més utilitzades en les botigues en línia.

Estils de tipografies:

Els estils de tipografies són les categories principals de tipografies que podem trobar. Dins de cada tipografia podem trobar "subestils" -també coneguts com a “famílies”-. És a dir, podem veure que una tipografia en concret té la seva versió normal, la versió en cursiva, en negreta, entre d’altres. Aquestes versions d’una tipografia formen la seva família. És important saber que tot i tenir diverses versions normalment s'utilitza la versió normal.

Us donem un truc: entreu a Google Fonts i accedireu a una biblioteca de categories de tipografies, podeu entrar a cadascuna d'elles i veure tota la seva família.

 A continuació veurem quin tipus de tipografia agrupa cada una d’aquestes categories:

1. Serif:

Són els tipus de lletra que tenen unes petites línies que sobresurten de la seva estructura (serifa), com la Times New Roman o la Merriweather. Ens ho podem imaginar com uns petits peus.

Aquestes tipografies són habituals en diaris i documents oficials, ja que van ser de les primeres a utilitzar-se. Són tipografies fàcils de llegir, especialment en textos d'una llargada mitjana o llarga, ja que aquestes petites línies que sobresurten ajuden a la ment a connectar les lletres amb les següents, així doncs es fa més senzill llegir els paràgrafs en conjunt.

-Quins valors aporta aquesta tipografia? Tradicionalitat, serietat, respecte i  sobrietat. Tot i que depèn de la tipografia, ja que actualment hi ha milers de tipus de lletra Serif.

2. Sans Serif

Són aquells tipus de lletra que no tenen serifa. Considerades tipografies modernes, ja que es veuen molt netes i clares. És per aquest motiu que, igual que les tipografies serifa, també proporcionen facilitat de lectura.

S’utilitzen en títols, subtítols i textos curts, com podrien ser descripcions de producte. Són tipografies de caràcter comercials, ja que desprenen modernitat. Són ideals per llegir en pantalles, i és per això que són idònies per botigues en línia, sempre que no es facin servir en textos llargs i densos.

-Quins valors aporta aquesta tipografia? Modernitat, claredat i netedat. Ideals per Botigues en línia.

A continuació podem veure la diferència entre Serifa i Sans Serif.

3. Script:
Les tipografies script són aquelles que tenen una aparença manuscrita, és a dir, semblen escrites a mà. No es recomana el seu ús per a qualsevol classe de text. No obstant això, se solen utilitzar en cartelleria o per a títols en determinades botigues en línia.
-Quins valors ens aporta aquesta tipografia? Creativitat i elegància.

Display:

Es caracteritzen per ser creatives i atractives i que resulten poc habituals. Criden l'atenció des de la distància, però no són recomanables per a textos d'e-Commerces. Sí que es recomanen en moments puntuals com podria ser per fer banners o per a les capçaleres dels posts de blog de la teva botiga en línia.

-Quins valors ens aporta aquesta tipografia? Creativitat, innovació i criden l’atenció.

La tipografia per al teu e-commerce:

Cada botiga en línia escollirà la seva tipografia basant-se en diverses qüestions. No és el mateix una botiga en línia de productes d’interiorisme que una botiga online de patinets elèctrics; el més probable és que les marques no tinguin els mateixos valors i, per tant, escullin tipografies diferents.

Així doncs, és important tenir en compte diferents aspectes a l'hora d'escollir les tipografies per la teva botiga en línia. Veieu-ho a continuació:

1. Ha de representar la teva marca:

La tipografia que utilitzis ha d'anar en sintonia amb la teva marca i transmetre els mateixos valors. D'aquesta manera hi haurà una fàcil associació entre tipografia i marca. És a dir, si tenim una botiga en línia d'interioisme utilitzarem una tipografia elegant i bonica, em comptes d'una divertida.

2. Ha de combinar amb el teu logo:

Si és possible, la tipografia ha de combinar amb el logo. És a dir, si tens un logo amb lletres altes i gruixudes, l'ideal és que la tipografia que escullis, almenys per als títols, sigui similar perquè hi hagi una concordança amb la marca i una fàcil associació.

3. Hem de tenir en compte els valors que transmet:

Com hem vist les categories de tipografies representen valors diferents. Hem dit que, per exemple, una tipografia Serif ofereix confiança, i se sol utilitzar en diaris.

Depenent de la teva botiga en línia, hauràs de triar la font que creguis que representa millor els teus valors: sigui una tipografia bonica, elegant o moderna.

Com combinar tipografies?

Convé utilitzar, almenys, dues tipografies diferents a la teva botiga en línia: una per als títols i una altra per als textos. És a dir, el títol amb el nom del producte o de menú portarà una tipografia, i la descripció una altra.

És aconsellable fer-ho així, ja que la varietat de tipologies es fa molt més cridanera per a l'usuari que si és tot d'un mateix tipus de lletra. A més a més, aconseguim que d'un sol cop d'ull, es distingeixi millor la informació que ofereixes.

En un e-commerce, com hem vist, la millor opció és una font de tipus Sans Serif. Podem jugar amb el títol per tal que destaqui, per tant la font que utilitzem haurà de:
- Ser més gran que el cos de text
- Destacar sobre la font del cos de text

Pots utilitzar la mateixa font que utilitzis al text però amb un altre estil de la família (en cursiva, per ex.). Pots variar d'estil amb les Serifles Script o fins i tot les Display, sent aquestes últimes les menys recomanades.

Recorda: l'objectiu de combinar tipografies és que l'usuari detecti en un sol cop de vista les categories, subcategories i capti la informació de forma senzilla.

Top 5 tipografies més utilitzades:

  • Futura:

Existeixen diferents estils de cos per aquesta tipografia, de manera que és molt adaptable i versàtil. La podràs adaptar a molts tipus de dissenys!
Moltes empreses, com IKEA, Volkswagen o HP, l'han utilitzat per al seu disseny corporatiu o gràfic.

  • Open Sans:

Moltes empreses i dissenyadors escullen Open Sans per la seva simplicitat i per la gran quantitat d'estils de cossos que ens ofereix. Una altra tipografia que s'adaptarà sense problemes a tots els teus dissenys!

  • Roboto:

Roboto és una de les tipografies web que més creixement ha experimentat en els últims anys. És una tipografia que crida l'atenció, ja que té unes línies corbes i un acabat geomètric que la fan molt característica. A més a més, és una tipografia molt fàcil de llegir en qualsevol mena de dispositiu, sobretot aquells que tenen pantalles petites!

  • Helvètica:

Helvètica és una font molt clara, de manera que resulta molt fàcil de llegir. Tot i això es tracta d'una font amb poques variants, de manera que no es fa tan adaptable a tota mena de dissenys. És per això que en els últims anys el seu us ha decaigut.

  • Ubuntu

Ubuntu és una tipografia molt versàtil que s'utilitza sobretot per als botons de les barres de navegació de les botigues en línia. Es tracta d'una font molt atractiva però no es recomana utilitzar-la en textos llargs, ja que es pot fer enrevessada i cansar la vista.

I de regal... t’ensenyem dues tipografies addicionals que també s’utilitzen molt sovint en botigues online!

  • Montserrat:

És una de les tipografies que més s'utilitzen en els títols i imatges destacades, ja que ressalten molt quan es combinen amb fons clars i amb colors de la lletra foscos, i viceversa. Té un disseny molt geomètric i no s'aconsella utilitzar-la en textos llargs, ja que és una tipografia de dimensió i interlineat molt gran.

  • Avenir:

Es tracta d'una tipografia molt elegant i que compta amb una gran gamma de cossos que fan que es pugui adaptar a qualsevol mena de disseny. És una tipografia que ha arribat per substituir a fonts més clàssiques com l'Helvètica!

Resumint, hem pogut veure que les tipografies Sans Serif són les més utilitzades en e-commerces -tant en títols, menús i descripcions-, no obstant hem de pensar sempre quines tipografies s’adapten millor a la nostra botiga online.

No oblidis:

  • Les tipografies que utilitzis han de lligar entre elles i amb el valor de la marca.
  • Les fonts han de ser llegibles.
  • Les fonts dels títols han de destacar per sobre les fonts del cos de text.

 

Ara que tens tota aquesta informació ja pots començar a pensar quines tipografies són les millors per al teu e-commerce. T’ajudem a crear-lo? Envia’ns un correu i ens veurem ben aviat per fer un cafè ☕ i començar a parlar-ne!

Previous Article Next Article